ÁLLÁSHIRDETÉSRE JELENTKEZŐKNEK ÁLLÁSHIRDETÉS
TÁJÉKOZTATÓ TÁJÉKOZTATÓ

ELŐFELTÉTELEK

Jelentkezés feltételei:

Nem vehető fel:

FELVÉTELI ELJÁRÁS

1. jelentkezéshez regisztráljon a villamosoktatas.hu/jelentkezes oldalon

2. a regisztrációt és a bejelentkezést követően töltse fel fényképes önéletrajzát

3. az előkövetelmények maradéktalan teljesítése esetén a megadott e-mail címre értesítést küldünk a felvételi előszűrő lehetséges időpontjairól

4. a megfelelő időpont kiválasztása után a megadott helyszínen, kipihent állapotban jelenjen meg

A felvételi előszűrőn személyazonosító igazolványra, lakcímkártyára, TAJ-kártyára, valamint íróeszközre lesz szüksége. Adategyeztetés után ügyességi és koncentrációs készséget mérő feladatokat kell megoldania.

Az előszűrőn minden jelentkezőnek aláírásával kell igazolnia, hogy e tájékoztató tartalmával tisztában van, és a benne foglaltakat tudomásul vette, elfogadja.

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése merül fel, a +36 70 953 2035 felvételi információs vonalon munkanapokon 7:00–15:00 óra között érdeklődhet.

Az előszűrőn jó eredményt elért jelentkezőket vasút-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálatra hívjuk vissza. Ezt a vizsgálatot jogszabály írja elő. A vizsgálat költségeit Társaságunk téríti. Az orvosi vizsgálat helyszínéről és időpontjáról a felvételi előszűrőt követően, személyre szólóan adunk tájékoztatást a továbbjutott jelentkezőknek. Az orvosi vizsgálat általában 2 napot vesz igénybe.

TANFOLYAM

Sikeres felvételit követően a tanfolyam az előzetesen meghirdetett időpontban indul. A tanfolyam tervezett teljes időtartama kb. 7 hónap, melyből 3,5 hónap elméleti, és a létszámtól függően újabb kb. 3,5 hónap gyakorlati képzést jelent.

A tanfolyam munkarendje: nappali képzés. Az elméleti órákat munkanapokon 7:00–14:20 között tartjuk, míg a gyakorlati foglalkozások 8 órás munkarendben mind délelőttös, mind délutános, illetve esetenként éjszakás munkarendben is történhetnek, előre kiadott beosztás alapján.

Az óralátogatás a tanfolyam teljes időtartama alatt kötelező, a hiányzásokat pótolni kell.

A tanfolyam során az ismeretek elsajátításához szükséges tankönyveket, jegyzeteket, dokumentumokat a tanulók számára biztosítjuk. Ezeket a tanfolyamon részt vevők kötelesek a szolgálati idejük teljes tartama alatt megőrizni és megóvni.

A tanfolyam alatt más főállású munkaviszony nem tartható fenn.

Bérezés a tanfolyam idején:

Nemcsak önálló járművezetőként, hanem már a tanfolyam alatt is elvárás a felelősségteljes szolgáltatói magatartás. Szabályos munkavégzés esetén az önálló járművezető minőségi prémiumra jogosult.

A tanfolyam 7 modulból épül fel. Az egyes modulok zárásaként hatósági vizsgát kell tenni. A soron következő modul csak sikeres hatósági vizsgát követően kezdhető el. A modulok több különböző tantárgyat foglalnak magukban. A tárgyak között található többek között: munka- és tűzvédelem, elsősegély-nyújtási ismeretek, általános vasútszakmai ismeretek, műszaki ismeretek, vonatkozó jog- és közlekedési szabályok (pl. KRESZ, Jelzési és Forgalmi Utasítás), általános vasútijármű-ismeret, járműtípus ismeret, tanulójáraton történő vezetési gyakorlat, útvonalismeret, illetve az önálló munkavégzéshez szükséges felügyelet melletti vezetési gyakorlat.

KÖZELJÖVŐBEN INDULÓ JÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOK

2019/2. csoport
Oktatás kezdete: 2019. április 15.
Jelentkezési határidő: folyamatos
2019/3. csoport
Oktatás kezdete: 2019. június 17.
Jelentkezési határidő: folyamatos
2019/4. csoport
Oktatás kezdete: 2019. augusztus 21.
Jelentkezési határidő: folyamatos
2019/5. csoport
Oktatás kezdete: 2019. október 14.
Jelentkezési határidő: folyamatos
2019/6. csoport
Oktatás kezdete: 2019. december 16.
Jelentkezési határidő: folyamatos

TERVEZETT ALAPKÉPZÉSEK

× Figyelem! Az adatok tájékoztató jellegűek.
A megfelelő tanfolyamcsoport naptáreseményei a naptár jobb felső sarkában a legördülő menüből választhatók ki!

JÁRMŰVEZETŐI MUNKAKÖR

Járművezetőink foglalkoztatása több műszakos munkarendben történik. Az alkalmazott műszakok jellege a Munka Törvénykönyve és a BKV Zrt. Kollektív Szerződése alapján került kialakításra.

A különböző műszakok (a pontos menetrendtől függően) az alábbi intervallumokban kezdődnek és végződnek:

A járművezetők által teljesítendő szolgálati számok 4-11 óra hosszúak. A napi tényleges vezetési idő maximum 10 óra. A különböző műszakok az aktuális forgalmi igényeknek megfelelően havi munkaidőkeretben, vegyesen kerülnek kiosztásra. Állandó munkarend biztosítására nincs lehetőség.

A munkavégzés utasítás alapú rendszerben történik, a járművezető az előre kiadott beosztás alapján, az ott megjelölt helyen és időben köteles munkavégzés céljából megjelenni. A járművezetők jellemzően a telephelyek egyikén vagy az adott viszonylat egyik végállomásán kezdik és fejezik be napi munkájukat. A felvételi eljárás során előnyben részesítjük azokat, akik budapesti, vagy Budapesthez közeli állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek.

Az ágazaton belül ún. forgalmi szolgálatok működnek, amelyek meghatározott telephelyekről meghatározott viszonylatokon közlekedtetnek villamosokat. A tanfolyamot követően, az aktuális létszám-igényeket is figyelembe véve próbáljuk a munkavállalókat az elérhető távolságban található szolgálati helyeken foglalkoztatni.

A járművezetői munkakörben nem engedhető meg a cselekvőképességet befolyásoló szerek használata, ezért zéró toleranciával lépünk fel az alkohol- és a drogfogyasztással szemben. Munkaidőben a telephelyeken naponta, egyéb esetekben pedig szúrópróbaszerűen ellenőrizzük munkavállalóinkat a balesetek megelőzése céljából.

Szintén nagy hangsúlyt fektetünk a munkavégzés során a biztonsági és az utaskapcsolati szabályok betartására, melyeknek folyamatos, szúrópróbaszerű ellenőrzése teljesen megszokott gyakorlat.

Önálló járművezetők bérezése:

Ezen felül cafeteria csomagra is jogosultak a munkavállalók. A kezdő járművezetői bér a szolgálati évek előrehaladtával lépcsőzetesen emelkedik.

Járművezetőinknek lehetőséget biztosítunk az előírt időszakos oktatásokon felüli szakmai továbbképzésekre. Szükség szerint útvonal- vagy típusismereti képzéseket tartunk számukra.